1/4
ข่าวรอบรั้วโรงเรียน
กิจกรรม
satit-2.jpg

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนของเรา

โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษามีโครงการดีๆมาฝากเด็กๆทุกคน หากเด็กๆมั่นใจว่าคุณคือเด็กดีเรียนเก่งมายื่นใบสมัครกับเราสิคะโดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ส่วนงานวิชาการ ตั้งแต่วันนี้ – 19 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น

satit29m21.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรม TP. และ EP. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และแสดงถึงความรัก ความผูกพันอันดีระหว่างนักเรียน คณะครู และสถานศึกษา 

sport day-satit.jpg

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 

คุณวิศัลย์ เพ็ชรตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ได้เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬา จากกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2563    ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่งของเราด้วยนะคะ

satit29m21-b.jpg

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ

ม.1-3 ณ. ค่ายลูกเสือสวนนงนุช อ.สัตหีบ

satit30m21.jpg

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

ในวันที่ 7-9 เมษายน 2564
ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-6, ม.1-3 และ ม.4-5

17m21-b.jpg

Excursion Excursion at Baan Sunsaray

Primary 1-3 

satit29m21-en.jpg

ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักเรียนใหม่

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครเข้าเรียนตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

17m21-b2.jpg

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ป.4-6

ณ. ค่ายลูกเสือสวนนงนุช อ.สัตหีบ

วิดีโอแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Google Classroom สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ปฏิทิน วันเรียน / กิจกรรม และวันหยุดเรียน
7-9 เมษายน สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
10 เมษายน - 16 พฤษภาคม ปิดภาคเรียนประจำปี 2/2020
19 เมษายน - 14 พฤษภาคม กิจกรรมเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน
1 พฤษภาคม กิจกรรมรับประกาศนียบัตรประจำปี Graduation Day
8 พฤษภาคม กิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจำชั้น Parent/ Teacher Conferences
17 พฤษภาคม เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
26 พฤษภาคม หยุดเรียนวันวิสาขบูชา
ติดตามข่าวสารของโรงเรียน
  • Instagram
  • YouTube

54/41 หมู่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์(038) 232-755-7 โทรสาร (038) 233-740 อีเมล์ info@sus.ac.th 

© 2019 by Satit Udomseuksa School