เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เด็กหญิงเกศสิริน ฟิลิปปิ, เด็กหญิงพอใจ เจสสิก้า บ๊อบบี๊ เดวิส และเด็กหญิงอาธีน่า สเตริญานิ ทราเนาลิดิส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคุณครูผู้ฝึกสอน นางสาวจินจิรา กลมพันธ์ และ นางสาวกาญจนาถ ไชยนพวัฒน์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 จากการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูคนเก่งของเราด้วยค่ะ