เกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา

20160116_065506.jpg

                 โรงเรียนสาธิตอุดมสุขเป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 ตั้งอยู่    เลขที่ 54 / 41 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ซอยตาลหมัน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่อย่างเหมาะสมในเมืองที่มีจำนวนประชากรสูง และถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษามาตรฐานสำหรับนักเรียนทุกวัย

 

โรงเรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2542 โดย นายสมพันธ์   เพชรตระกูล  ผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาต จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลอนุบาลระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

 

                 โรงเรียนมีครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ รอบรู้ และมีคุณภาพ ซึ่งพร้อมที่จะสอนนักเรียนอย่างถูกต้องและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และความรู้ทั่วไปเพื่อการเรียนรู้และการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพของ นักเรียนในแต่ละระดับในกลุ่มอายุที่แตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวเอง สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ในทุกวิชาเพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวม

 

ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 800 คนและยังผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพมานานกว่า 20 ปี โดยเน้นความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษการสื่อสารที่ถูกต้องและการใช้ไวยากรณ์เพื่อให้นักเรียนได้รับการเตรียมตัวเพื่อการศึกษาขั้นสูง