วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาได้ดำเนินการจัดงานประจำปี 2562 ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ โรงละครอัลคาร์ช่า เนื่องจากเกิดความไม่สะดวกจากการจัดงานประจำปีในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ด้วยเราไม่สามารถคาดการณ์สภาพอากาศที่เกิดขึ้นได้ จนต้องหยุดทำการแสดงในวันนั้น การจัดการแสดงในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออันดีจากผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน ทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี การจัดกิจกรรมการแสดงในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชม นับเป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา