ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในการคัดเลือกรอบแรกค่ะ

© 2019 by Satit Udomseuksa School