ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในการคัดเลือกรอบแรกค่ะ