ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ได้แก่ เด็กชายเดชชณบ โฉมเฉลา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรม TP. และ เด็กหญิงคลาวเดีย นาซารอฟ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรม EP.