กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมกลางแจ้ง : เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ แต่ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ได้ตัดสินใจเลือกเล่นอย่างอิสระด้วยตนเอง เช่น การเล่นสนาม เล่นเครื่องเล่น