ถึงแม้โรงเรียนจะปิด แต่เด็กๆก็ไม่สามารถที่จะหยุดการเรียนรู้ได้ คุณครูขอชื่นชมเด็กๆที่น่ารักทุกๆคน ที่ได้เข้ามาร่วมคลาสเรียนออนไลน์อย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอด