วันสอบนักเรียนชั้น Pre-Primary และ Primary ถึงแม้การสอนนักเรียนชั้นเล็กให้เต้นได้ดี จะเป็นงานยากที่สุดงานหนึ่งของการสอน แต่ผลลัพธ์ที่ได้ มักจะนำความปลาบปลื้มยินดีมาสู่ทั้งผู้สอน ผู้ปกครอง และตัวของนักเรียนเอง การเรียนบัลเล่ต์เป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ให้กับเด็กๆ ให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมร่างกาย สมาธิ ความมีระเบียบวินัย ความอดทน  เรียนรู้ศิลปะในหลายรูปแบบ และนักเรียนก็ได้ซึมซับถึงรสนิยมที่ดี