ขยายเวลา! จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองท่านใดที่ไม่สะดวกเข้ามาซื้อในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ สามารถเข้ามาซื้อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้เลยค่ะ