24 กันยายน วันมหิดล คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ผ่านวีดีโอที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งกำลังใจจากเด็กๆไปยังแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่เสียสละเพื่อปฏิบัติหน้าที่สืบสานงานในพระราชปณิธานของพระองค์ท่านสืบมา