วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาได้ทำการสุ่มตรวจครู บุคลากรและนักเรียนตามจำนวนที่เป็นข้อกำหนดของสาธารณสุขจังหวัดชลุรีและกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี จากการสุ่มตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านให้ความมั่นใจว่าโรงเรียนของเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนของเราเสมอ ขอขอบพระคุณความไว้วางใจจากผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนของเราค่ะ