กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จินจิรา กลมพันธ์.jpg

น.ส.จินจิรา  กลมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ศิรินันท์ ปราบคนชั่ว.jpg

น.ส.ศิรินันท์   ปราบคนชั่ว

ครู วิทยาศาสตร์ 

กาญจนาถ ไชยนพวัฒน์.jpg

ว่าที่ ร.ต.หญิงกาญจนาถ  ไชยนพวัฒน์

ครู วิทยาศาสตร์