วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา แผนกปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมการแสดงละคร คุณธรรม เรื่อง นางฟ้าปีศาจ จากนักแสดงตัวน้อยๆในระดับชั้นอนุบาล1-3 ไทยโปรแกรม