นายแมกซ์ อิมโมเน็น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนตัวแทนจากจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา ในโครงการช่างภาพเยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ 4 ร่วม "บันทึกภาพเหตุการณ์ บันทึกภาพแห่งแผ่นดิน"ในส่วนพสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (พระราชพิธีเบื้องปลาย) เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยภาพของเขาได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 18 ภาพที่ได้จัดแสดงในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยภาพทั้งหมดจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาพวกเราขอปรบมือให้กับความสามารถของคนเก่งของเราในครั้งนี้