เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เด็กชายPlaton Skakun  นักเรียนระดับชั้น  ป.3 โปรแกรมภาษาอังกฤษ  ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง จากรายการแข่งขัน  Newaza Gi competition รุ่นอายุ 9 ปี น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ Newaza No Gi competition  รุ่นอายุ 9 ปี น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม    ในการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563  โดยกีฬายูยิตสู เป็นศาสตร์ในการต่อสู้ เป็นศิลปะป้องกันตัว ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความนิยมอยู่ในระดับ กีฬายูยิตสูสอนให้คนรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพไม่ เห็นแก่ตัว และพร้อมจะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งดีงาม ด้วยความสงบ อ่อนโยน  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราค่ะ