วันที่ 20  ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์ 12 ปีขึ้นไปได้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ณ สนามกีฬาภาคตะวันออก อ.บางละมุง  ตามมาตรการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถคืนสู่การเรียนรู้ในโรงเรียนได้ตามปกติ