Online International Math Challenge (IMC) เป็นหนึ่งในการแข่งขันคณิตศาสตร์ชั้นนำสำหรับช่วงวัยเรียนต่างๆ ในโลก  โดยในปีที่แล้ว Online IMC มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คนจาก 70 ประเทศ
นักเรียนคนเก่งของเราทั้ง 14 คนจากโปรแกรมภาษาไทยและโปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้รับการคัดคัดเลือกเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้  ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีการทดสอบรอบแรก  ขอส่งกำลังใจให้กับนักคณิตศาสตร์น้อยๆ ของเราให้โชคดีในการแข่งขันครั้งนี้