โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาอำนวยความสะดวกในการชำระเงินให้กับผู้ปกครองทุกท่านเพิ่มอีก 1 ช่องทางผ่านระบบออนไลน์ Tree Pay  ท่านสามารถชำระเงินผ่านช่องทางนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ