เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.30 น. เจ้าหน้าที่พยาบาลและสาธารณสุขจากโรงพยาบาลบางละมุงได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจสุขภาพฟัน  ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นเนิร์สเซอรี่-ประถมศึกษาปีที่ 6 และตรวจสายตาให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 ทั้งโปรแกรม TP. และ EP. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเพ็ชรตระกูล 2