18 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ ของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงอาหาร โรงยิม รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆภายในบริเวณโรงเรียนทุกจุด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อโรคของโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน