วันที่ 24 กันยายน 2563 คุณสุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านขยะ(Rabbish Communication) ได้กรุณาให้เกียรติมาบรรยายเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะเพื่อช่วยโลกและนำเสนอผลิตภัณฑ์ "พลาสพืช" ให้กับครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเพ็ชรตระกูล 2 
#ลดปริมาณขยะช่วยโลกได้ เพียงเริ่มจากตัวเราเอง