“โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา” ร่วมเป็นวิทยากรเยาวชนอาสาในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562
“อิทธิพล” รมต.กระทรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรเยาวชนอาสาและเข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรในครั้งนี้ได้แก่
ด.ญ.ชาณิดา โฉมเฉลา นักเรียนชั้น ป.2 B
ด.ช.เดชชณบ โฉมเฉลา นักเรียนชั้น ป.5
โดยมี พณฯท่านอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้…