School New 2019

การแข่งขันกีฬาอนุบาล “Tukcom Chonburi Junior Games #6”
ชิงถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา

การแข่งขันกีฬาอนุบาล “Tukcom Chonburi Junior Games #6”
ชิงถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

Screen Shot 2562-08-09 at 16.41.22.png

วันที่ 9 สิงหาคม 2562  นายวิศัลย์ เพ็ชรตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมวันอาเซียน

IMG_6375.jpg

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

66578166_876878482675436_333626498131741

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา จัดกิจกรรมวันแม่ซึ่งได้ให้คุณแม่ร่วมกิจกรรมกับลูกๆ ในห้องเรียนแต่ละระดับชั้น

วันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายวิศัลย์ เพ็ชรตระกูล ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ