ข่าวประชาสัมพันธ์‼️‼️‼️‼️
ท่านผู้ปกครองสามารถแอด LINE Official Account ของโรงเรียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพิ่มได้อีกช่องทางดังนี้ @satit1999  หรือ https://lin.ee/gW1Vpfx และ แสกน QR Code เพื่อเข้าร่วม