คณะผู้บริหาร

S__21938181.jpg
%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%
%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%
visal.jpg

นายวิศัลย์    เพ็ชรตระกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

_MG_6027.a76ef047d8d24c03823acdf41c4ee7c

น.ส.ทิฐิพันธ์    เพ็ชรตระกูล

ผู้จัดการโรงเรียน

s1-1.jpg

นายสมพันธ์   เพ็ชรตระกูล

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและรับใบอนุญาต

%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%

นางปราณี  เรียนรู้

%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%

นางเพ็ญศรี   ไชยสลี 

IMG_4205.jpg

นางวัชรี พัชรวิชญ์

%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%A5%20%

นายนพดล  นีละเสถียร

IMG_4171_แก้ไข.png

นายศักดิ์ชัย    บุญมี

ที่ปรึกษา

pawin2.jpg

นายภาวิณ   เพ็ชรตระกูล

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

k-tod.jpg

นายจุติพันธ์    เพ็ชรตระกูล

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้าส่วนงานวิชาการ EP

หัวหน้าส่วนงานกิจการนักเรียน

Nuanchong%20Choocha_edited.jpg

นางนวลละออง    ชูชัย

หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์

%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%

นางอัจฉรา โตสำเภา

หัวหน้าส่วนงานเนอสเซอรี่

น.ส.พิไลภรณ์  หะธรรมวงษ์

หัวหน้างานหลักสูตร และ

นายทะเบียน

นางนิตยา    พัฒนา 

หัวหน้างานหลักสูตร

นายชานุวัฒน์  บุระพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการ EP