เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะกับการประกวด THE DIAMOND OF SATIT 2020
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชาณิดา โฉมเฉลา (น้องปลายนวม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3B และเด็กชายจีโน่ บาโซลเทลลี่ (น้องจีโน่) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2A ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด THE DIAMOND OF SATIT 2020 และเด็กๆคนเก่งที่ได้รับรางวัลทุกๆคนด้วยนะคะ