📣เรียนผู้ปกครองทุกท่านทราบ
เนื่องด้วยขณะนี้ระบบโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์เกิดความขัดข้องและกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไข 
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ต้องการติดต่อกับโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาโปรดใช้หมายเลขดังต่อไปนี้เป็นเบอร์ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนโดยตรง
         📞 ส่วนงานวิชาการระดับปฐมวัย  09-0973-0904
         📞  ส่วนงานวิชาการโปรแกรมภาษาไทย 06-4505-6664
          📞 ส่วนงานวิชาการโปรแกรมภาษาอังกฤษ 08-1353-6755
          📞 ส่วนงานการเงิน 08-6321-8910
          📞 ส่วนงานประชาสัมพันธ์ 08-6316-7655
🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้🙏

 
16d2020th.jpg