วันนี้ (22 มิถุนายน) ยอดจำนวนผู้ติดเชื้อยังมีจำนวนมากขึ้นในทุกๆวัน ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ในช่วงนี้ขอให้เด็กๆหมั่นทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่อีกไม่นานเด็กๆที่น่ารักจะได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนอีกครั้ง  พวกเราขอส่งความห่วงใยและส่งกำลังใจมายังทุกครอบครัวให้ร่วมผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

p22j21a.jpg