การแข่งขันกีฬาอนุบาล “Tukcom Chonburi Junior Games #6” ชิงถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กๆที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาอนุบาล " Tukcom Chonburi  Junior Games" ครั้งที่ 6 
ในวันเสาร์ที่ 7 ก.ย. 62  รร.สาธิตอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการแข่งขันวิ่ง 20 เมตร หญิง
คือ ด.ญ.อลิสา อะโน ฟอสเตอร์ และรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการแข่งขันวิ่ง 20 เมตร ชาย คือ ด.ช.ลุค กิลเบิร์ท