ขอต้อนรับนักเรียนใหม่ในระดับเนอสเซอรี่และอนุบาล เข้าสู่ครอบครัวสาธิตอุดมศึกษาของเดือนนี้!

ผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนได้แล้วตอนนี้ รับชุดของขวัญฟรี! 

© 2019 by Satit Udomseuksa School